HOME தியானத்தின் வெற்றி GURUJI SPEECH உள்ளம் பெருங்கோயில் பக்தியின் சிறப்பு பக்தியும் கோயிலும் BOOKS STICKERS  
 

நமது சபையின் புத்தக வெளியீடு


சற்குரு தியானம்
ஆன்மீக நூல் தியானத்தின் முதற்படி
நற்பலன்கள் தரும் கொங்குவாக்கும் மரபுக் கோயில்களும்
தெய்வீக சிந்தனையும் தியான முன்னேற்றமும்
Book cost Rs 60 Each
For sales contact Mr.S.Manjunathan - 91-97909 77921